serwis informacyjny
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Dąbrowie Tarnowskiej
 • Statut
 • Status Prawny
 • Podstawa Prawna
 • Przedmiot Działalności
 • Obwieszczenia
  Rejestry i ewidencje
  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
  Skargi i wnioski
  Struktura
  Samodzielne stanowiska pracy
  Oddział Ekonomiczny i Administracyjny
  Oddział Nadzoru Sanitarnego
  Inne
  Zamówienia publiczne
  Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • REJESTRY I EWIDENCJE

    Rejestry i Ewidencje  Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Dą…browie Tarnowskiej prowadzi rejestry i ewidencje z których dane z wyjątkach informacji niejawnych i ustawowo chronionych mogą… być udostę™pniane w siedzibie PSSE:
  - dzienniki korespondencji
  - powiatowy rejestr zachorowań i dodatnich wyników laboratoryjnych
  - ewidencja obiektów będą…cych pod nadzorem sanitarnym
  - rejestry wg rzeczowego wykazu akt w komórkach organizacyjnych stacji
  - rejestr skarg i wniosków,
  - rejestr mandatów karnych.

    udostępnił Wojciech Pelczar dnia 2015-08-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra